Baner Hoà Phát
giường y tế Hoà Phát 2
Ghế phòng chờ Hoà Phát
Giường y tế Hoà Phát
Két sắt Hoà Phát
Tủ hồ sơ Hoà Phát
Tủ gia đình Hoà Phát
Bàn học sinh Hoà Phát
1.180.000 VNĐ- Chưa VAT
601.000 VNĐ- Chưa VAT
1.024.000 VNĐ- Chưa VAT
6.060.000 VNĐ- Chưa VAT
1.848.000 VNĐ- Chưa VAT
888.000 VNĐ- Chưa VAT
1.097.000 VNĐ- Chưa VAT
2.137.000 VNĐ- Chưa VAT
3.808.000 VNĐ- Chưa VAT
2.572.000 VNĐ- Chưa VAT
3.673.000 VNĐ- Chưa VAT
3.194.000 VNĐ- Chưa VAT
2.048.000 VNĐ- Chưa VAT
1.946.637 VNĐ- Chưa VAT
1.559.000 VNĐ- Chưa VAT
2.855.000 VNĐ- Chưa VAT
155.000 VNĐ- Chưa VAT
496.000 VNĐ- Chưa VAT
VNĐ- Chưa VAT
536.000 VNĐ- Chưa VAT
354.000 VNĐ- Chưa VAT
1.257.690 VNĐ- Chưa VAT
490.788 VNĐ- Chưa VAT